Tụ bạc Solen 0.82uf 700V Fast Cap 0 đánh giá

Thong ke