Tụ điện

Tụ 6.8uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

160.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 3uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

100.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 6.8uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

90.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 3.3uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

60.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 4.7uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

90.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 4.7uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

130.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 2.2uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

85.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 1.5uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

70.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 1uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

65.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phân tần loa bass 330uf 100V Jantzen Elecap

270.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 20uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

220.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 12uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

150.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 0.33uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

40.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 5.6uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

135.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Thong ke