Tụ điện

Tụ 40uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

650.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ bypass 0.47uf 400V của Dayton Audio

60.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ bypass 0.33uf 400V của Dayton Audio

55.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 20uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

360.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 10uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

220.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 6.2uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

130.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 0.22uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

50.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 33uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

330.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 25uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

190.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 7.5uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

100.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 6.2uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

95.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 5.1uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

85.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 4uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

65.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Thong ke
Chat zalo Chat facebook Hotline: 090 345 3311