Tụ điện

Tụ 100uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

1.000.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 90uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

800.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 60uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

620.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 25uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

430.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phân tần loa bass 470uf 100V Jantzen Elecap

270.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phân tần loa bass 27uf 100V Jantzen Elecap

65.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 22uF 400Vdc Jantzen Audio Cross Cap

240.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 10uF 400Vdc Jantzen Audio Cross Cap

160.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 15uF 400Vdc Jantzen Cross Cap

190.000₫

0.00 đánh giá

Thong ke