Tụ loa tép (dưới 6.8uF)

Tụ Solen 3.3uf 150V Film & Foil Fast Caps (Pháp) (3.3mfd 150V)

700.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ Solen 2.7uf 150V Film & Foil Fast Caps (Pháp) (2.7mfd 150V)

620.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ Solen 2.2uf 250V Film & Foil Fast Caps (Pháp) (2.2mfd 250V)

650.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 1.5uf 400V Solen Film & Foil Fast Caps (Pháp) (1.5mfd 400V)

600.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 1uf 630V 1mfd 630V Solen Film & Foil Fast Caps (Pháp)

500.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 0.82uf 630V 0.82mfd 630V Solen Film & Foil Fast Caps (Pháp)

500.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 0.68uf 630V 0.68mfd 630V Solen Film & Foil Fast Caps (Pháp)

430.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 0.22uf 630V cao cấp Solen Film & Foil (Pháp) 0.22mfd 630V

300.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 0.1uf 630V 0.1mfd 630V Solen Film & Foil Fast Caps (Pháp)

270.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Thong ke