TÍNH TOÁN PHÂN TẦN LOA

TÍNH TOÁN PHÂN TẦN LOA

Phân Tần Bậc 1 Cho Loa 2 Đường Tiếng (Butterworth)

C1=µF

L1=mH

PHÂN TẦN BẬC 2 (Second order crossover – 12dB/octave)

C1=µF

L1=mH

C2=µF

L2=mH

PHÂN TẦN BẬC 3 (Third order crossover – 18dB/octave)

C1=µF

C2=µF

C3=µF

L1=mH

L2=mH

L3=mH

PHÂN TẦN BẬC 4 (Fourth order crossover – 24dB/octave)

C1=µF

C2=µF

C3=µF

C4=µF

L1=mH

L2=mH

L3=mH

L4=mH

Mạch phân tần 3 đường tiếng bậc 1

C1=µF

C2=µF

L1=mH

L2=mH

Mạch phân tần 3 đường tiếng bậc 2

C1=µF

C2=µF

C3=µF

C4=µF

L1=mH

L2=mH

L3=mH

L4=mH

Mạch cân bằng trở kháng (Zobel networks)

C1=µF

R1=Ohms

Mạch cân bằng độ nhạy (L-pad)

R1=Ohm

R2=Ohm

Sơ đồ mạch phân tần

Thong ke
Chat zalo Chat facebook Hotline: 090 345 3311