Cuộn cảm

Cuộn cảm 15mH Jantzen Audio Iron core, DCR 0.86 Ohm, 1mm

680.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2.2mh Jantzen Audio air core 0.8 ohm 1mm

390.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2mh Jantzen Audio air core 0.8 ohm 1mm

390.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 8.2mH Jantzen Audio Iron core, DCR 0.8 Ohm, 0.8mm

330.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2.2mh Jantzen Audio air core 1.2 ohm 0.8mm

240.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.82mH lá đồng Dayton Audio

890.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 10mH Dayton Audio lõi FE, dây 1mm

650.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3.5mH Dayton Audio lõi FE, dây 1mm

360.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2.5mH Dayton Audio lõi FE, dây 1mm

330.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.5mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

250.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.4mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

250.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.2mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

240.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

220.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.7mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

180.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.6mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

180.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.55mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

170.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Thong ke