Cuộn cảm

Cuộn cảm10mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

900.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 9mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

850.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 7.5mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

800.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 6.8mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

800.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 6.2mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

750.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 5.6mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

700.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3.9mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

680.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3.3mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

650.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3.3mH Erse-Audio Air core DCR 0.941 OHM

330.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2.2mH Erse-Audio Air core DCR 0.781 OHM

270.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2mH Erse-Audio Air core DCR 0.696 OHM

270.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1mH Erse-Audio Air core DCR 0.471 OHM

180.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.82mH Erse-Audio Air core DCR 0.431 OHM

160.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.75mH Erse-Audio Air core DCR 0.4 OHM

150.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.39mH Erse-Audio Air core DCR 0.281 OHM

110.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.33mH Erse-Audio Air core DCR 0.259 OHM

100.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Thong ke