Cuộn cảm

Cuộn cảm 5mH Iron core Jantzen-Audio DCR 0.33 OHM

490.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 7.5mH Iron core Jantzen-Audio DCR 1.02

220.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3.3mH Iron core Jantzen-Audio DCR 0.52 OHM

200.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3.3mH Air core Jantzen-Audio DCR 0.8 OHM

650.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3.3mH Air core Jantzen-Audio DCR 1.48 OHM

270.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2.7mH Air core Jantzen-Audio DCR 0.7 OHM

600.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2.2mH Air core Jantzen-Audio DCR 0.63 OHM

540.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2mH Air core Jantzen-Audio DCR 0.59 OHM

510.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.8mH Air core Jantzen-Audio DCR 0.57 OHM

490.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.6mH Air core Jantzen-Audio DCR 0.53 OHM

450.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.3mH Air core Jantzen-Audio DCR 0.458 OHM

390.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.2mH Air core Jantzen-Audio DCR 0.46 OHM

390.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.2mH Air core Jantzen-Audio DCR 0.8 OHM

160.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1mH Air core Jantzen-Audio DCR 0.395 OHM

350.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.82mH Air core Jantzen-Audio DCR 0.32 OHM

300.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.82mH Air core Jantzen-Audio DCR 0.63 OHM

140.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Thong ke
Chat zalo Chat facebook Hotline: 090 345 3311