Từ 1mH tới 4mH

Cuộn cảm 2.2mh Jantzen Audio air core 0.8 ohm 1mm

390.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2mh Jantzen Audio air core 0.8 ohm 1mm

390.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2.2mh Jantzen Audio air core 1.2 ohm 0.8mm

240.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3.5mH Dayton Audio lõi FE, dây 1mm

360.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2.5mH Dayton Audio lõi FE, dây 1mm

330.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.5mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

250.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.4mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

250.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.2mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

240.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

220.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3.9mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

680.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3.3mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

650.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3.3mH Erse-Audio Air core DCR 0.941 OHM

330.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2.2mH Erse-Audio Air core DCR 0.781 OHM

270.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2mH Erse-Audio Air core DCR 0.696 OHM

270.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1mH Erse-Audio Air core DCR 0.471 OHM

180.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2.2mH Monacor LSI-22T lõi FE, dây 1.2mm

900.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Thong ke
Chat zalo Chat facebook Hotline: 090 345 3311