Từ 1mH tới 4mH

Cuộn cảm 2.2mH Monacor LSI-22T lõi FE, dây 1.2mm

900.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3.3mH Monacor LSI-33T lõi FE, dây 1.2mm

950.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3.9mH Monacor LSI-39T lõi FE, dây 1.2mm

900.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 8.2mH Jantzen C-coil dây 1.8mm DCR 0.1 OHM

1.850.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2.7mH Jantzen C-coil dây 2mm DCR 0.04 OHM

1.600.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.8mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

450.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.6mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

430.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.2mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

360.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

330.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Thong ke