Dưới 1mH

Cuộn cảm 0.25mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

140.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.1mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

100.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.82mH lá đồng Dayton Audio

890.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.7mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

180.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.6mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

180.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.55mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

170.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.5mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

160.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.45mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

160.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.3mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

135.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.2mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

120.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.15mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

120.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.9mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

360.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.05mH Dayton Audio Air core (lõi không khí)

110.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.82mH Erse-Audio Air core DCR 0.431 OHM

160.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.75mH Erse-Audio Air core DCR 0.4 OHM

150.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.39mH Erse-Audio Air core DCR 0.281 OHM

110.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Thong ke
Chat zalo Chat facebook Hotline: 090 345 3311