Trên 4mH

Cuộn cảm10mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

900.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 9mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

850.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 7.5mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

800.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 6.8mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

800.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 6.2mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

750.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 5.6mH cao cấp Erse-Audio lõi FE, dây 1.6mm

700.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 4.7mH Monacor LSI-47T lõi FE, dây 1.4mm

1.300.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 5.6mH Monacor LSI-56T lõi FE, dây 1.4mm

1.400.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 6.8mH Monacor LSI-68T lõi FE, dây 1.4mm

1.300.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 8.2mH Monacor LSI-82T lõi FE, dây 1.4mm

1.500.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 10mH Monacor LSI-100T lõi FE, dây 1.4mm

1.500.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 12mH Monacor LSI-12T lõi FE, dây 1.6mm

3.300.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 15mH Monacor LSI-15T lõi FE, dây 1.8mm

4.500.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 7.2mH cao cấp Jantzen Cross Coil

3.300.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Thong ke