Tụ bạc Solen 0.68uf 700V Fast Cap 0 đánh giá

Thong ke