Cuộn cảm 0.68mH Jantzen-Audio Lõi không khí

Cuộn cảm 0.68mH, Nội trở 0.56 Ohm Jantzen-Audio Lõi không khí 0 đánh giá

Thong ke