Hãng: Jantzen-Audio Công nghệ: Lõi không khí Kích thước: Đường kính 3.2cm, cao 4cm Trị số:  0.82mH Nội trở: 0.56 ohm Tiết diện dây: 1mm Trọng lượng: 0.173kg/ cuộn

Cuộn cảm 0.82mH, Nội trở 0.63 Ohm Jantzen Lõi không khí 0 đánh giá

Thong ke