Dong tụ đỏ cao cấp của Jantzen.  Đặc biệt khuyến nghị dùng dòng tụ này cho các ứng dụng làm tụ cắt tần cho treble cao cấp hoặc làm tụ ghép tầng trong ampli.  Tất cả dòng tụ Z cap của Jantzen đều được bơm Nitơ và có nghĩa là có nhiều lá tiếp điện (gấp đôi) trong tụ hơn và làm hạn chế sự bay hơi (làm khô) của tụ so với các dòng tụ dầu hay tụ điện môi khác.  • Điện áp chịu đựng: 800V DC

Tụ 0.82uF 800Vdc Jantzen Superior Z-cap 0 đánh giá

Thong ke