Thiết kế phân tần 3 way gồm Altec 420A, trung kèn Altec 802-8D và siêu treble Fostex T500A

Thiết kế phân tần 3 way gồm Altec 420A, trung kèn Altec 802-8D và siêu treble Fostex T500A

Bộ phân tần theo đơn đặt hàng của anh Châu ở Gia Lai cho bộ loa 3 đường tiếng gồm Altec 420A (bass), Altec 802-8D (trung kèn) và siêu tép Fostex T500A.
Toàn bộ linh kiện của Solen, Jantzen, và Fostex.#altec420a #altec8028d #fostex #fostext500a #altec #phantan3duongtieng #phantan3way

Thong ke