Tụ 4.7uf 630V Solen Fast Cap

105.000 ₫

0.00 đánh giá

Tụ bạc 5.6uf 700V Solen Fast Cap

700.000 ₫

0.00 đánh giá

Thong ke