Độ loa JBL Jubal L65 với các củ loa bass 30cm JBL L123A, toàn dải 13cm Supravox 135 LB và JBL 2405

Độ loa JBL Jubal L65 với các củ loa bass 30cm JBL L123A, toàn dải 13cm Supravox 135 LB và JBL 2405

Anh Kiên mang tới 3 cặp củ loa mà anh sưu tầm được gồm củ loa bass 30cm JBL 123A từ thùng loa JBL L100 Century, loa toàn dải 13cm Supravox 135 LB và siêu treble JBL 2405 và mong muốn shop dựng lên một cặp loa JBL JUBAL L65 nổi tiếng. 

Và đây là quy trình độ lên cặp loa JBL Jubal L65 của shop làm cho anh. 

 

Và dưới đây là một số clip test của loa:

 

 

Thong ke