Đo đáp tuyến tần số của loa bằng phần mềm REW

Đo đáp tuyến tần số của loa bằng phần mềm REW

11/10/2023 Người đăng: admin

Sau khi đã giới thiệu với anh em cách để đo đáp tuyến trở kháng của loa bằng thiết bị DATS V3, shop giới thiệu tiếp với anh em cách để đo đáp tuyến tần số của loa bằng mic UMM-6 của Dayton Audio qua phần mềm nổi tiếng REW (Room EQ Wizard). 

Thong ke