Cuộn cảm 2.2mH Jantzen Cross Coil 0 đánh giá

Thong ke