Cuộn cảm 0.62mH Lõi không khí 0 đánh giá

Thong ke