Cấu tạo, nguyên lý và ứng dụng của mạch Baffle Step Compensator trong loa toàn dải

11/05/2021 Người đăng: admin

Giới thiệu anh em một loại mạch "Phân tần" dành cho loa toàn dải được ứng dụng khá nhiều trong thực tế. Mạch này ngoài tên gọi là Baffle Step Compensator thì còn được liệt vào dòng Contour networks, tức là nó còn có một mạch nữa cũng thuộc contour networks nhưng là gồm một tụ điện mắc song song với điện trở nhưng ngược với mạch BSC này ở chỗ nó chỉ sử dụng để xử lý ở dải tần thấp khi tại đó tín hiêu loa trầm bị trội hơn quá nhiều so với dải trung cao còn mạch BSC này thì xử lý ở dải trung cao và cao.

Clip hơi dài vì shop hơi tham muốn cho hết các nội dung liên quan vào trong cùng một clip, hy vọng anh em cảm thấy hữu ích. 

 

 

 

Thong ke