HP-A3 là dòng sản phẩm DAC kiêm Headamp của Fostex. Dòng sản phẩm này có những ưu điểm như: -Không cần nguồn ngoài, lấy nguồn trực tiếp qua cổng USB từ máy tính luôn.  -Hỗ trợ các nguồn nhạc có độ phân giải lên tới 24 bit/ 96kHz. -TÍch hợp nguồn PLL dành riêng giúp cho việc cung cấp một nguồn điện sạch và ổn định cho vi xử lý. -Tích hợp head amp, có thể chơi mọi loại head phone.

DAC & Headamp Fostex HP-A3 0 đánh giá

Thong ke