Đối với những driver siêu tép có độ nhạy cao như Fostex FT17H, T90A, T925A hay T900A (lên tới gần 100dB hoặc hơn), sẽ rất là cần thiết để có một bộ lpad nhằm cân bằng độ nhạy giữa driver có độ nhạy cao đó và loa khác trong hệ thống có độ nhạy thấp hơn. Bởi nếu không, cả hệ thống sẽ bị át đi bởi driver có độ nhạy cao hơn gây chói tiếng từ loa tép hoặc từ loa trung. 

Chiết áp/ Lpad Fostex R80B 0 đánh giá

Thong ke