Chân đinh + Chén hứng bằng đồng mạ Rhodium

Chân đinh + Chén hứng bằng đồng nguyên chất mạ Rhodium (Bộ 4 chiếc) 0 đánh giá

Thong ke