Tụ 3.9uf 630V Solen Fast Cap

95.000 ₫

0.00 đánh giá

Tụ bạc 5.6uf 700V Solen Fast Cap

700.000 ₫

0.00 đánh giá

Thong ke