Điện trở Lynk 10W trị số 47 OHM 0 đánh giá

Thong ke