Công nghệ: Lõi sắt từ. Trị số: 2.7mH Nội trở: 0.45 ohm Thiết diện dây: 0.8mm Trọng lượng: 0.117kg/ cuộn Đường kính 2.6cm, cao 3.8cm. Gía bán theo cuộn.

Cuộn cảm Jantzen 2.7mH, Nội trở 0.45 Ohm Lõi sắt từ 0 đánh giá

Thong ke