Công nghệ: Lõi sắt từ. Trị số: 2.2mH Nội trở: 0.4 ohm Thiết diện dây: 0.8mm Trọng lượng: 0.111kg/ cuộn Đường kính 2.4cm, cao 3.8cm..

Cuộn cảm Jantzen 2.2mH, Nội trở 0.4 Ohm Lõi sắt từ 0 đánh giá

Thong ke