Công nghệ: Lõi sắt từ. Trị số: 2.2mH Nội trở: 0.15 ohm Thiết diện dây: 1.4mm Trọng lượng: 0.437kg/ cuộn Đường kính 4.5cm, cao 4.6cm.

Cuộn cảm Jantzen 2.2mH, Nội trở 0.15 Ohm Lõi sắt từ 0 đánh giá

Thong ke