Cuộn cảm Jantzen 12mH lõi sắt từ dây 1.4mm 0 đánh giá

Thong ke