Cuộn cảm 3mH Solen lõi không khí 0 đánh giá

Thong ke