Cuộn cảm 1mH Solen lõi không khí 0 đánh giá

Thong ke