Cuộn cảm 1.5mH lõi sắt từ dây 1.3mm 0 đánh giá

Thong ke