Cuộn cảm 0.25mH Lõi không khí 0 đánh giá

Thong ke