Cuộn cảm 0.68mH Lõi không khí 0 đánh giá

Thong ke